Khamis, 14 Mei 2009

Sifat-sifat solat Nabi-Takbir

Rasulullah apabila hendak mengerjakan solat dan telah menghadap kiblat, maka baginda biasa memulai dengan ucapan "Allahuakbar". Inilah yang disebut sebagai takbiratul ihram, ia termasuk salah satu rukun solat dan solat tidak akan sah tanpa dimulakan dengannya. baginda tidak pernah mengucapkan pun sebelum takbiratul ihram dan baginda juga tidak pernah melafazkan niat secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil kerana diantara mereka ada yang mengucapkan,: Nawaitu usholliya fardhin solata kadza wa a'dada roka'at kadza(Aku telah berniat untuk mengerjakan solat wajib iaitu solat ini dan jumlah rakaatnya sekian).

Sesungguhnya amalan ini termasuk bidaah yang tidak ada dalilnya dari nabi yang ma'shum(terjaga). Dan baginda hanya memerintahkan orang yang tidak baik solatnya dengan sabdanya, "Jika kamu telah berdiri untuk mengerjakan solat maka bertakbirlah."
Mengucapkan takbir adalah ajaran sunnah. Dan belum pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah, saat memulai solat mengucapkan sesuatu selain ucapan, "Allahuakbar". Hal ini berdasarkan sabda baginda berkenaan tentang solat:

"Dan pembukaannya adalah takbir"

Juga kerana baginda sentiasa memulai solatnya dengan takbir.

Tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahawa saat memulai solat, baginda mengucapkan "Allahuakbar kabiron", dan tidak pula mengucapkan "Kabbartulloh(aku telah bertakbir kepada Allah)". Baginda tidak pernah memulai solat dengan kalimah lain selain takbir, "Allahuakbar". jadi, baginda ketika memulai solat, tidak pernah mengucapkan kalimah, "Alhamdulillah", dan tidak pula kalimat, "subhanAllah." Akan tetapi baginda hanya bersabda, "Bertakbirlah." Yakni ucapkanlah kalimat, "Allahu akbar."

Jumhur Ulama' menegaskan bahawa solat tidak sah kecuali dengan kalimat "Allahu akbar." 

Dalam hal ini, Abu Hanifah tidak sependapat dengan jumhur ulama', kerana ia berpendapat bahawa kita boleh (memulai solat) dengan mengucapkan zikir mana pun, misalnya memulai dengan kalimat, "subhanallah", "Alhamdulillah", "La ilaha illallah", atau kalimat, "Astaghfirullah." bahkan ditambahkan dalam suatu riwayat berasal dari baginda, bahawa baginda pernah mengatakan, sekiranya seseorang yang bertakbir bahaa non Arab sekalipun nescaya sudah cukup baginya."

Pendapat itu bertentangan dengan nas-nas yang ada. Bahkan para pakar hadis menyatakan bahawa pendapat itu tidak sah dan bertolak belakang dengan kebenaran, kerana kita tidak mengambil keumuman hadis baginda menngenai perintah bertakbir.

Apabila baginda bertakbir, maka baginda akan mengangkat kedua-dua tangannya seraya mengucapkan, "Allahuakbar". baginda tidak akan menggenggam jari-jari tangannya yang mulia dan tidak pula merenggangkannya. Namun beliau hanya mendudukkan sesuai dengan keadaan dan kebiasaannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu khuzaimah, "Baginda biasanya mengangkat kedua-dua belah tangannya sambil meluruskan jari-jari tangannya. Baginda tidak meregangkannya dan tidak pula menggenggamkannya."

Dalam hal ini, ada suatu persoalan yakni sampai manakah batas mengangkat kedua-dua tangan?

Jawab: Diriwayatkan dari hadis Ibnu 'Umar dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim,ia mengatakan, "aku melihat, apabila Rasulullah telah berdiri untuk menunaikan solat, maka Baginda mengangkat kedua-dua belah tangannya sejajar dengan kedua-dua bahunya..."(Al-hadis)

Diriwayatkan pula oleh Sahih Muslim dan yang lainnya, dari hadis Wa'il bin Hujr, Bahawa ia pernah melihat Nabi mengangkat kedua-dua tangannya ketika baginda memasuki(memulai) solat,-Hamman menyebutkan- sejajar dengan kedua-dua telinganya." (Al-hadis)

Sedangkan dalam riwayat Nasa'i, masih dari hadis Wa'il bin Hujr, ia mengatakan, "aku telah melihat solat dibelakang Rasulullah. Maka ketika baginda memulai bersolat, baginda memulakan takbir dan mengangkat kedua-dua tangannya sehingga sejajar dengan kedua-dua daun telinganya."

Untuk menggabungkan antara kedua-dua hadis tersebut, maka ada sebahagian ulama' mengatakan, "Bagian akhir kedua tapak tangan disejajarkan dengan kedua-dua bahu, berdasarkan hadis Ibnu 'Umar, sedangkan jari-jari tangan disejajarkan dengan bagian disekitar kedua-dua tangan berdasarkan hadis Wa'il Bin Hujr"

Namun kami tegaskan, bahawa siapa sahaja yang mengangkat kedua tangannya sampai di sekitar kedua-dua telinganya, maka itu sudah cukup baginya. Siapa sahaja yang mengangkat kedua-dua hanya sampai ke bahunya maka itu sudah cukup baginya. Dan siapa sahaja yang mengangkat kedua-dua tangannya sampai diantara telinga dan bahunya, itu juga sudah cukup baginya, insyaallah

Di sini, ada suatu persoalan yang diusung oleh ibnu Qudamah,"Apakah mengucapkan takbir itu secara bersamaan dengan mengangkat kedua-dua tangan, atau setelahnya ataupun justeru sebelumnya?"

Yang paling besar adalah-Wallahu a'lam- bersamaan dengan mengangkat kedua-dua belah tangan, lalu mengucapkan, "Allahuakbar." akan tetapi, insya'allah boleh pula mengangkatnya setelah takbir kerana semua itu ada riwayatnya dari baginda. Kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, sebab Nabi apabila solat, maka baginda akan menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke lantai. Tujuan disunnahkannya mengeraskan suara takbirnya adalah supaya suaranya bisa didengar oleh orang-orang yang berada di belakangannya, kerana beliau juga, Biasa mengeraskan suara takbirnya sehingga terdengar oleh orang-orang dibelakangnya.

Di sini, ada suatu pelajaran berharga, bahawa nabi bersabda:

"Jika seorang imam mengucapkan,'Allahuakbar', maka ucapkanlah pula,'Allahuakbar'."

Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan wajibnya mengucapkan, "Allahuakabar", bagi imam dan makmum; dan wajibnya mengikuti imam(dalam segala gerakan), tanpa jeda waktu yang lama, tanpa mendahului ataupun tepat bersamaan dengannya. Maka perhatikan baik-baik masalah ini!

Takbir diucapkan bersamaan dengan setiap kali perpindahan dari satu gerakan ke lain dalam solat, kecuali ketika bangkit dari rukuk dan salam.

Khamis, 23 April 2009

Sifat Solat Nabi by Dr. Aidh Abdullah Al-Qorni- MENGHADAP KIBLAT


Diantara petunjuk Rasulullah dalam masalah solat adalah menghadap ke arah kiblat. Bahkan hal itu termasuk salah satu syarat sah solat. disebutkan dalam sahih Muslim, bahawa ketika baginda mengajar orang yang tidak baik solatnya, beliau bersabda kepadanya:

"Apabila kamu telah berdiri hendak menunaikan solat maka sempurnakanlah wudhu'(mu). kemudian menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah."( Riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam sahihut Tirmidzi)

Baginda juga melakukan perkara itu apabila ingin mendirikan solat, iaitu baginda menghadap ke arah kiblat 'kaabah'  Allah berfirman:
"Dan dimana pun kamu berada, hadapkan mukamu kepadanya."(Al-baqarah 2:144)
 
Jika orang yang bersolat tidak mengetahui secara pasti arah kiblat, maka ia boleh bersolat menghadap ke mana sahaja sesuai dengan ijtihad yang menurutnya benar, dan ia tidak perlu mengulangi solatnya lagi, kerana Rasulullah sendiri pernah bersolat tidak menghadap ke arah kiblat pada suatu malam dalam keadaan gelap gelita dan baginda tidak pernah lagi mengulangi solatnya lagi, berdasarkan penuturan Amir bin Robi'ah,

"Kami pernah bersolat bersama Rasulullah pada suatu malam yang gelap gelita. Ketika waktu tiba, ternyata kami telah bersolat tidak mengarah ke kiblat. Maka Allah telah menurunkan ayat berikut, 'maka ke mana pun kamu menghadap disitulah wajah Allah' (Al-baqarah 2:155)  

Orang yang sedang naik kenderaan, boleh mengerjakan solat sunat dengan menghadap ke arah mana sahaja, kerana Rasulullah saat menunaikan solatnya diatas kenderaannya juga menghadap ke arah mana sahaja kenderaan itu menhadap. Hal ini seperti yang disebutkan didalam sahihul Bukhari dan sahih Muslim, akan tetapi semua itu dilakukan setelah takbiratul ihram. Maksudnya, adalah saat melakukan takbiratul ihram, orang yang solat sunat  dengan mengenderai kenderaannya perlulah harus menghadap ke kiblat terlebih dahulu seraya mengucapkan 'Allahuakbar!', sambil mengangkat kedua belah tangan jika mampu. setelah itu tidaklah penting baginya kearah mana kenderaan itu menghadap,baik kenderaan itu berupa seekor haiwan tunggangan, kereta, pesawat terbang atau yang lainnya. kerana baginda sendiri pun, "kadangkala jika ingin melakukan solat diatas untanya, maka baginda akan menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir. Setelah itu, baginda bersolat ke arah mana pun kenderaannya menghadap." 

Baginda biasa mengerjakan rukuk dan sujud diatas kenderaannya, sambil memberi isyarat dengan kepalanya. saat sujud, baginda menjadikan kepalanya lebih rendah daripada rukuknya. Apabila baginda ingin mengerjakan solat wajib, maka baginda akan turun daripada kenderaannya dan kemudian menghadap kiblat.

Adapun bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, sakit, atau takut(bahaya), yakni ketika mereka dalam keadaan lemah dan tidak mampu seperti itu maka mereka boleh bersolat dengan menghadap ke mana sahaja.

Syaikh Al-Albani menyebutkan teksnya sebagai berikut, "Adapun solat dalam keadaan benar-benar menakutkan(bahaya), maka beliau telah mensyariatkan kepada umatnya untuk mengerjakan solat sambil 'berjalan kaki' iaitu dengan berdiri bertumpu pada tapak-tapak kaki mereka, atau sambil 'berkenderaan' iaitu dengan menghadap ke arah kiblat mahupun tidak menghadap ke arahnya"

Baginda juga bersabda:

"Apabila mereka telah bercampur gaul(yakni ketika perang sedang berkecamuk), maka cara solatnya adalah hanya dengan takbir dan berikan isyarat dengan kepala."  

Ahad, 19 April 2009

Selamat Berjuang, dapatkan A. hindarkan kemalasan


Berusaha Berjaya

Artist: Hijjaz
Album: Cahya Ilahi
Song Category: Nasyid
Bersama-sama kita membina 
Masa depan yang lebih gemilang 
Kita tanamkan tekad di hati 
Berusaha menuju wawasan 

Rajin bekerja terus berusaha 
Bagai hidup selama-lamanya 
Beramal ibadah kepada Allah 
Bagai esok sudah tiada lagi 

Bersama ini kita semai cita 
Bersama-sama kita mengejarnya 
Dan bersama-sama kitapun berdoa 
Agar semua usaha kita diberkati 

Hindarkan kemalasan 
Jauhilah rasa rendah diri 
Pohon takkan berbuah 
Jika tak dibajai 

Begitulah hidup kita 
Perlu bekerja dan berusaha 
Bulat takkan bergolek 
Pipih tak datang melayang

Ahad, 5 April 2009

Sifat solat nabi(by Dr. Aidh Abdullah Al-Qorni)- BERDIRI

Para ulama' telah mengkategorikan bahawa berdiri bagi yang mampu(dalam solat) adalah sebagai salah satu rukun solat. kerana Rasulullah sendiri pun juga biasa menunaikan Fardhu solat dengan berdiri, baik saat  menunaikan solat fardhu mahupun solat sunat. berdasarkan Firman Allah: 

"Berdirilah kerana Allah(dalam solatmu) dengan khusyuk." -Albaqarah(2) :238

Namun, dikecualikan dari hal itu kerana adanya keringanan secara syar'i dalam solat sunnah yang dilakukan diatas kenderaan dan solat yang dilakukan ketika didalam keadaan yang menakutkan, berdasarkan firman Allah:

"Jika kamu dalam keadaan takut(bahaya), maka solatlah sambil berjalan atau 
  berkenderaan" -Albaqarah(2) :239

Demikian pula, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia mensahihkannya, serta Ahmad, "Saat beliau menderita sakit menjelang wafatnya, beliau solat sambil duduk"

Dalam hal berdiri, nabi telah memberikan batasan kepada orang yang bersolat sesuai dengan kemampuannya. Baginda bersabda:

"Solatlah kamu dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk. dan jika engkau tidak mampu pula maka dengan berbaring"(HR Bukhari dalam sahihnya dan nasa'i dengan sanad yang sahih)
Nasa'i menambahkan" jika tidak mampu juga maka dengan tidur terlentang."

Petunjuk yang sering beliau ajarkan adalah bahawa beliau selalu berbuat adil dan seimbang dalam solat. Apabila beliau memanjangkan berdirinya, maka rukuk dan sujudnya juga panjang. sebaliknya apabila beliau berdiri sebentar, maka rukuknya dan sujudnya juga sebentar.

Isnin, 12 Januari 2009

Sifat-sifat solat nabi part 2:As solah: It is compulsory

Solat Berjemaah
Penulis(Dr. Aidh Abdullah Al-Qorni) memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Robb 'Arsy yang Mulia, semoga Dia memberi petunjuk kepada kita semua menuju jalanNya yang lurus. 

"Barangsiapa yang mendengar azan, tetapi tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali kerana sesuatu yang uzur" 
(H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

"Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya. sungguh, sebenarnya aku inigin memerintahkan {kaum Muslimin} agar mengumpulkan kayu bakar lalu diikat. kemudian aku memerintahkan agar solat jemaah didirikan, sehingga azan dikumandangkan. setelah itu, aku akan memerintahkan seseorang supaya mengimami kaum muslimin. selanjutnya aku akan mendatangi kaum laki2 yang tidak ikut solat berjemaah, lalu aku bakar rumah mereka."
(hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari(7224), Muslim(651) dengan lafaz yang mirip dan ibnu majah (791) dengan lafaz yang mirip)

Sabda beliau kepada seorang yang buta {yakni 'Abdullah b. Ummi Maktum}
"apakah engkau mendengar seruan untuk solat? Ia menjawab, 'Ya Betul'.  Beliau bersabda, 'maka jawablah {seruan itu}'"(dikeluarkan oleh Muslim{635} dan ibnu hibban{2063} dengan lafaz yang mirip) 

Ibnu Mas'ud- sebagaimana diriwayatkan Muslim juga berkata: 
"sesungguhnya kami telah melihat bahawa tidak ada seorang pun yang meninggalkan solat kecuali ia adalah kemunafikannya"

Wahai kaum muslimin, bersolat berjemaah hukumnya adalah wajib bagi semua laki2. sesiapa sahaja yang meninggalkannya tanpa sebab uzur, maka ia berhak mendapatkan sanksi yang setimpal dan ditangkap oleh penguasa, pemimpin mahupun para hakim. 

Disini ada satu persoalan bolehkahkaum wanita menghadiri solat berjemaah dimasjid?

Kami menjawab bahawa kaum wanita boleh menghadiri solat berjemaah dimasjid, berdasarkan sabda nabi: 
" janganlah kalian melarang kaum wanita yang hendak keluar {menunaikan solat} di masjid, namun dirumah mereka masing2 itu lebih baik bagi mereka."(dikeluarkan oleh Abu Dawud(563) dengan lafaz yang mirip. lafaz asli hadis ini terdapat didalam sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lain)

Akan tetapi semua itu harus dilakukan sesuai dengan rangkaian syariat diantaranya:

1. Kaum wanita tidak boleh mendatangi masjid dengan memakai wangi-wangian,    berdasarkan sabda nabi:
"janganlah kalian melarang perempuan mendatangi masjid-masjid Allah. Akan tetapi hendaknya mereka keluar tanpa berbau wangi"(Bukhari{900,865}, Muslim{442} dan abu dawud{561}) 

2. Mereka tidak boleh keluar bersama seorang pemandu laki2 asing{yakni bukan    mahramnya} kerana keburukannya lebih besar. Ertinya, mereka tidak boleh mengerjakan    amalan sunnah jika harus mengorbankan amalan wajib.  

3. Hendaknya hal itu bisa membuat mereka lebih khusyuk dan baik tanpa bercampur baur    dengan kaum lelaki, tanpa mengumbar kecantikan dan tanpa menimbulkan fitnah apapun.

4. Mereka tidak boleh meremehkan urusan rumah, suami, anak2 dan semua kewajipannya     yang lain. demikian pula cabangan syariat lainnya yang sepatutnya mereka perhatikan.   Wallahua'lam


TAHUN BARU HIJRAH? TAHUN BARU MASIHI?

Assalamualaikum w.b.t

dah lama kiranya penulis tidak menghantar post untuk dakwah bil hikmah. rindu sangat nak menulis. tapi apakan daya kesempatan Allah bagi bila tiba masa dan waktunya yang sesuai. apepun suka lah kiranya penulis menyambung penulisan tentang Sifat-Sifat Solat Nabi yang tergantung sebelum ini. apepun doakan penulis agar dapat istiqamah didalam wadah penulisan sebagai wadah perjuangan dakwah islamiyah. wallahua'lam